PKB

Czy aktualnie zanotujemy wzrost czy spadek PKB?

Określanie wzrostu PKB jest skomplikowanym oraz trudnym procesem. Potrzebuje uwzględnienia nie tylko przeróżnych czynników ekonomicznych, ale również aspektów społecznych, politycznych, jak i nawet kulturowych. W związku z czym wzrost gospodarczy stara się opisać za pomocą uniwersalnych wskaźników. Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi, systemowo charakteryzującymi gospodarkę, pozostają: wartość PKB oraz produkt narodowy brutto (PNB). Owe mierniki służą do oceny stanu koniunktury – pokazują, czy gospodarka się rozwija, lub kurczy się. Uważa się także, iż PKB i produkt narodowy brutto są miarodajnym wyznacznikiem dobrobytu ludzi (gdy podnosi się PKB, …

Czy aktualnie zanotujemy wzrost czy spadek PKB?Więcej »