Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to wartość pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, jest to wskazanie, ile jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego kraju, w stosunku do wartości odmiennych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, bowiem czyni ona ich towary tańszymi za granicą. Efekty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie poziomu inflacji (droższe stają się dobra importowane). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w konkretnym państwie, zachęca pozostałe kraje, będące głównymi partnerami handlowymi, do wykonania identycznego zabiegu w celu ochrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości produktów a także usług, które jesteśmy w stanie kupić za określoną kwotę. Najczęściej będzie ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach niestabilnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się zmniejszeniem kursu konkretnej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost wartości produktu albo uslugi. Termin stosowany przede wszystkim w stosunku do podniesienia ceny waluty krajowej do waluty innego kraju w przypadku niestabilnych wartości walut (jest on regulowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest zazwyczaj efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost ceny waluty krajowej określa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji będzie wzrost siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, spadek kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek wartości dóbr importowanych. Negatywne skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności eksportu a także przyrost kosztów pracy w odniesieniu do wartości pracy w innych krajach.Stanem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.